Giỏ hàng
 
Đặt hàng Order

Danh mục tin tức

Qui trình đặt hàng trên website Phocuon.vn


Những lưu ý khi đặt hàng:

1. Khung giờ đặt hàng trên website của chúng tôi 

- Sáng từ 9g đến 11g 

- Chiều từ 1g đến 4g

2. Quý khách chỉ nên thực hiện 1 hình thức đặt hàng trong 2 hình thưc sau:

- Gọi điện thoại đến cửa hàng đặt trực tiếp

- Đặt hàng qua website

Không sử dụng đồng thời 2 hình thức cho một đơn hàng.

QUY TRÌNH 4 BƯỚC